Ceník

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění Cena
Posudek pro přijetí do mateřské školky, školu v přírodě, zájmové kroužky, letní tábory a lyžařské výcviky 100 Kč
Posudek pro přijetí do učebního oboru, střední školu a vysokou školu 100 Kč
Vyšetření pro potřebu zdravotního průkazu 200 Kč
Vyšetření pro potřebu řidičského průkazu 200 Kč
Vypsání lázeňského a ozdravenského návrhu na žádost rodičů 200 Kč
Zpráva pro soud na vlastní žádost rodičů 200 Kč
Výpis úrazové pojistky (pojišťovna proplácí) 200 Kč
Aplikace očkování na žádost rodičů 100 Kč
Duplikát očkovacího průkazu 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost rodičů 100 Kč
Vstupní a pravidelná prohlídka o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, dle vyhlášky č.391/Sb/2013 (pojišťovny 213 a 205 poskytují příspěvek na sportovní prohlídku). Platnost prohlídky je 1 rok od data vystavení. 500 Kč
EKG vyšetření sportovce pro vstupní vyšetření 300 Kč
Komplexní kardiologické vyšetření sportovce (anamnéza, vyšetření, ekg a echo) 1 300 Kč

 

Dle zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 391/2013 Sb. veškerá potvrzení, posudky a přihlášky vystavuje registrující praktický lékař pro děti a dorost.

Tyto písemnosti se vystavují proti podpisu zákonného zástupce dítěte. Zákonná doba na vystavení je 10 dnů, proto vás laskavě žádáme o vyřizování v dostatečném časovém předstihu.

Děkuji za pochopení. MUDr. J. Kunčarová