Aktuality

Vážení rodiče, milé děti

Ve dnech 15.8. až 19.8.2022 máme dovolenou

Akutně nemocné děti z obvodu ošetří MUDr. Vepřková ve svých ordinačních hodinách, pokud možno po tel.domluvě – tel.: 595 703 352

Kardiologičtí pacienti nejsou zváni.

Akutně kardiologicky nemocné ošetří Dětská kardiologie FN Ostrava Poruba.

 

Děkuji za pochopení a dodržujme prosím i nadále všechna hygienická opatření

MUDr. J.Kunčarová a sestra D.Krištůfková

Aktualizováno  8.8.2022

Vážení rodiče, milé děti

Velmi naléhavě vás žádám, aby po dobu trvání coronavirové pandemie,  jste k vyšetření chodili vždy po telefonické domluvě a určili jsme si přesnou dobu, kdy přijdete a budete ošetřeni.

Vzhledem k velké nemocnosti chci zabránit minimální kumulaci pacientů v čekárně a tím samozřejmě snížit riziko šíření i jiných než coronavirových onemocnění. Můžete volat samozřejmě v průběhu celého dne.

Děkuji za pochopení MUDr.J.Kunčarová

Aktualizováno  14.10.2021

Vážení rodiče, milé děti.

Vzhledem k k špatné epidemiologické situaci infekci Covid 19, vás žádáme v rámci bezpečnosti své a svých dětí, aby jste i nadále chodili k ošetření s dětmi pokud možno, po předchozí telefonické domluvě a měli na obličeji roušku, /pokud ji nemáte u sebe, možno zakoupit v lékárně polikliniky/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

S nemocným dítětem / kašel horečka, dušnost/ nevstupuje do čekárny a předem stav konzultujte na telefonním čísle 595 703 346.

Prosíme , aby pacienti, jenž jsou objednáni na preventivní prohlídku a očkování na určitou hodinu chodili přesně a zamezili tak zbytečnému setkávání pacientů.

Pro kontakt s námi používejte prosím telefonní číslo 595 703 346 raději než e.mailovou komunikaci, jde o pružnější způsob komunikace.

Děkuji za pochopení

MUDr. Jaroslava Kunčarová a sestra D.Krištůfková

Aktualizováno  8.9.2020 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

pokud chcete nechat naočkovat své dítě proti chřipce v sezoně 2020/21, kontaktujte nás prosím do 30.8.2020, abychom mohli včas zajistit očkovací látku.

MUDr.J.Kunčarová

Aktualizováno  1.6.2020 

Vážení rodiče, milé děti.

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat tel.č. 59570346. Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
 2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
 3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
 4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
 16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 

Vydáno dne 24.5.2020

Aktualizováno  25.5.2020